Last news

Rebus maken groep 5

The output is generated within the same page.Festisite, festisite is another useful website to generate rebus puzzles.Click on the Shape tab to choose a design, then set your text size in the layout section.Org curl_setopt(ch, curlopt_returntransfer, true curl_setopt(ch, curlopt_connecttimeout, 5 header curl_exec(ch info curl_getinfo(ch if (info'http_code' 400) array_push(images, img echo


Read more

Touwfiguren maken

Parakoord is daardoor dikker en een stuk gladder zodat ze makkelijker knopen en vooral ook weer ontknopen.Je kan elk touw gebruiken die je kan vinden, ook draad, hoewel nylon het beste werkt.Sommige figuren komen beter uit met dit gladde touw.Zeeland tot de hoe maak je een oceandrum indianen in Noord-Amerika.Methode


Read more

Hondenhok buiten maken

Een konijn kan het kippengaas in een angstreactie doorbijten waardoor het konijn ontsnapt.Zorg er wel voor dat je konijnenren minimaal 70 centimer hoog.Het hok zelf moet zo veilig mogelijk zijn.Je moet hierbij denken aan de volgende onderwerpen: Veiligheid, de plaats.Deze zorgen namelijk dat de picknicktafel een vintage look krijgt wat


Read more

How to make a white background transparent in photoshop

Precisely click in your picture on the color you want paypal make a payment button to remove.
You'll see lots of wat maak je menu script unselected parts.Images with transparent background stack on each other afspraak maken schipholpas very well and your particular task may require images with transparent background.Copy and paste this selection to another area of the image.Transparent Selection, now select an area of the image that contains a part of the image and a part of the white background.Click the small arrow on, select tool under, image group and check.There are many situations where you may want to use images with a transparent background.Insert your image into Microsoft PowerPoint.
However, when you save the image, the white area of the image will not be transparent.
Use the tool that selects by color and select the background.You will see the color being removed instantaneously.You could look for neighbors, a dark pixel with light on either side, for example, could be set to white, as well.Color, select, set Transparent Color.You can widen the selection window (color selection more relaxed) and it will pick up more.Fortunately, there is a hack that you can use to have images with transparent backgrounds.Other colors, however, are rendered - hence the noise.A color selection tool will be attached to your mouse cursor.

Paint users select this option and hope that their saved image will have a transparent background.
If you have Microsoft PowerPoint installed, you are ready.

Sitemap