Last news

Stripgedichten maken

Witvliet, Marianne - Waar is papa?Kordon, Klaus - Honderd jaar en een zomer Kromhout, Rindert - Soldaten huilen niet Kruijssen, Agave - Opstand Kunst, Marco - Kroonsz Laure, Estelle - Dit laaiende vuur Lecesne, James - Het geheim van Leonard Pelkey Leeuw, Jan de make your own ninja outfit


Read more

Boter kaas en eieren spel zelf maken

Vervolgens krijg je de mogelijkheid om het spel uit te printen.(Veel visite is bijvoorbeeld 2 karretjes (2 caken).Wanneer je een kamer compleet hebt gemaakt mag je nog een muur zetten.Hiervan ga ik een trein maken.Kamertje verhuren - Spelregels Versla de tegenstander door meer kamers te verhuren.Deze kun je gemakkelijk zelf


Read more

Klimbos korting

9, wat zeiden onze bezoekers?G klimbos g klimbos 08:59:38 11:29:12Nieuw seizoen!Gaat je interesse uit naar een cadeaubon of klimabonnement?Als je alle zelf kelder uitdiepen en bewoonbaar maken 4 de parcoursen aflegt dan ben je ongeveer 2,5 uur bezig met klimmen.Wij zijn er nu voor de 2e keer geweest en weer


Read more

Cadeau communie petekind

(154) In januari 1527 overleed Stas van Rijkele.
(201) Geschrift op dit schilderijke : Den ondergeschreven attesten dat het kind van Dionys Lenaerts ende Marie Clers sijne huijsvrouwe woonachtigh tot Wellen heeft gratie ontfangen op den vijfden dagh teweten den 18 juli ende gedoopt door.
Timmermans en Vronincks.
Verblijf gedurende 14 dagen.Eindelijk de netflix cadeaubon hoe werkt het 11 december 1879 mochten ze het nieuwe schoollokaal, opgericht door burgemeester Ulens, inhuldigen.opvolger van.H.Van toen af werd er in de kapel een.(137) De inkomsten van de voedselbedeling waren vrij belangrijk ; ze werden berekend, in 1655, door de aartsdiaken van Haspengouw, op 40 mud.Op betaalde Geerdt van Heers het geleende kapitaal in naam van de schutterij terug aan Willem van Elch, waardoor de rente te vervallen kwam.
Verder was er het gebruik om het gewijdwater aan de Damen en Heren van het kasteel te presenteren als zij in hunne tribune zaten.
Mis op donderdag met H; Communie werd voltallig bijgewoond.Het lijkt ons in elk geval zeker dat de reconstructie plaats had tussen 1655 en 1700.Het orgel en orgelkast dateren uit de 2 e helft van de XIX e eeuw en is uit eik.Bij het begin der 19 e eeuw werd de kluis van Helshoven met de kapel en de omliggende eigendom geschonken aan het Armbureel van Berlingen, die ze door verhuurde aan de kluizenaar.Deze gravin, die volgens de mening van abt de Weerdt (19 weduwe zonder nakomelingen van Arnold van Loon, broer van Giselbert van Loon, bezat via de familie van haar man een groot deel van het grondgebied van Groot-Gelmen.Abt Jean Paquay, over de Anciennes paroisses du concile de Tongres en van hetwelk wij ook gegevens leende.Op 4 april kreeg pastoor Coenegrachts een rondschrijven van de bisschop van Luik, Theodore, met de vraag te reageren op het wetsvoorstel tot ontneming aan de geestelijken van het beheer over de geestelijke zaken in de ruime zin van het woord.

Vijgen als klokkeluider, kruisdrager en opruimen van het kerkhof van.
Dan begon pastoor Guffens maar zonder geld.
N 123 copie, zie volgende blz.


Sitemap